Cách Chọn Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Đáng Tin Cậy Nhất

Loại hình công ty là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi Thành lập công ty. Loại hình công ty sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm:

 • Tư cách pháp nhân: Công ty có tư cách pháp nhân hay không.
 • Vốn điều lệ: Mức vốn điều lệ tối thiểu.
 • Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty: Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp hay toàn bộ tài sản của mình.
 • Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của công ty.
 • Quy định về chuyển nhượng vốn góp: Quy định về việc chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu công ty.
 • Quy định về huy động vốn: Quy định về việc huy động vốn của công ty.
 • Quy định về giải thể và phá sản: Quy định về giải thể và phá sản của công ty.

Các loại hình công ty phổ biến ở Việt Nam

Ở Việt Nam, có 04 loại hình công ty phổ biến sau:

 • Công ty TNHH: Công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên, mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
 • Công ty cổ phần: Công ty cổ phần có từ 03 cổ đông trở lên, mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn góp của mình trong phạm vi số cổ phần đã mua.
 • Công ty hợp danh: Công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.
 • Công ty tư nhân: Công ty tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.

Lựa chọn loại hình công ty

Khi lựa chọn loại hình công ty, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Số lượng thành viên: Số lượng thành viên của công ty.
 • Mức vốn điều lệ: Mức vốn điều lệ của công ty.
 • Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty: Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty.
 • Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của công ty.
 • Quy định về chuyển nhượng vốn góp: Quy định về việc chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu công ty.
 • Quy định về huy động vốn: Quy định về việc huy động vốn của công ty.
 • Quy định về giải thể và phá sản: Quy định về giải thể và phá sản của công ty.

Dưới đây là một số gợi ý về lựa chọn loại hình công ty:

 • Đối với các công ty có quy mô nhỏ, ít thành viên và vốn điều lệ thấp: Có thể lựa chọn loại hình công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh.
 • Đối với các công ty có quy mô lớn, nhiều thành viên và vốn điều lệ cao: Có thể lựa chọn loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH.

Ví dụ:

 • Một công ty chuyên về dịch vụ tư vấn pháp luật: Có thể lựa chọn loại hình công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh.
 • Một công ty chuyên về sản xuất ô tô: Có thể lựa chọn loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH.

Tư vấn lựa chọn loại hình công ty

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn loại hình công ty, bạn có thể tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn pháp lý.